dimarts, 29 de gener del 2013

Editar vídeos a Youtube

He trobat aquest enllaç que explica com editar vídeos a Youtube. Ens pot servir per posar text als vídeos que estau elaborant pel concurs de la ONCE.

Si algú de vosaltres en troba més els podem afegir en aquesta entrada.

Cómo hacer un video interactivo en Youtube